Vrácení zboží

 Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze za podmínek vymezených v sekci ,,Všeobecné obchodní podmínky´´  a ze zákonem vymezených důvodů popsaných v občanském zákoníku.
  2. Společnost Viktoria Žižkov je oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zákazníkem objednaného zboží nebo z důvodu nedostupnosti takového zboží u dodavatelů společnosti Viktoria Žižkov.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodu, a je účinné dnem následujícím po dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

Právo na vrácení zboží

  1. Spotřebitel má právo na vrácení zboží, které mu bylo doručeno na základě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu, a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží zákazníkem. Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité a nepoškozené, v úplném a originálním balení s dokladem o koupi, příp. dodacím listem.

Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE) prosím zašlete na email fanshop@fkvz.cz.